Att.: Til vores mandskabsudlejningskunder.

Søren K Hansen a/s har pr. 1. august 2017 solgt mandskabsafdelingen til Ole Lambæk | Hard Workers Aps

Ole har gennem 1½ år arbejdet som underentreprenør for Søren K Hansen a/s. Som underentreprenør har Ole haft gejsten og glæden ved at yde en fast service og arbejdskraft som en fast del af mandskabet i afdelingen.

Vedr. overdragelse af mandskabs afdelingen:

  • Skal De fremover bestille mandskab, sker dette stadig over bookingnummer på tlf. 27 58 02 22.
  • Den nye mandskabsafdeling hedder Hard Workers ApS.
  • Stefan arbejder videre for os – Men det er med i overdragelsen at Stefan hjælper Hard Workers ApS og Ole med at komme rigtig i gang.
  • Der arbejdes allerede på fremover at effektivere og forbedre servicen i afdelingen til fordel for både ansatte, underentreprenørerne samt ikke mindst for Dem som kunde.
  • Stefan og Ole vil snarest tage rundt til alle vores kunder, således at kunderne kan præsenteres for de nye tiltag og services Ole og Hard Workers ApS fremover kan tilbyde kunder.

Har De nogle yderligere spørgsmål, er De selvfølgelig mere end velkommen til at ringe – 20 11 02 22

Søren K Hansen a/s vil gerne sige tusind tak til alle for samarbejdet de sidste mange år og I er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig på 20 11 02 22, hvis der skal graves et hul i jorden.