marts 8, 2018

Coatning af betonbrønde

Alle brønde i kloak systemet er udsat for svære kemiske processor og gasser der æder og tære betonen op i brøndene. Det er derfor vigtigt, at brøndene er modstandsdygtige over for de kemiske processer, de bliver udsat for. Ældre brønde er typisk af beton og har en begrænset levetid på ca. 50 år.  Du vil derfor opleve at dine brøndvægge og banketter føles som gips og måske har opnåede revner og utætheder hvortil grundvandet kan trænge ind.  Hos Søren K Hansen a/s, kan vi via coatning forny og forlænge dine betonbrøndes levetid. Ved at coate dine brønde i kloak systemet kan de modstå svære kemiske processor og gasser der æder og tære betonen op i brøndene.

 

Eksempel på en 2m bred pumpebrønd der er tæret op på få år.

 

1. Porøst og tæret beton er banket af. Efterfølgende højtryksrenset og sandblæst.

 

 

 

2. Påfyldning af 300kg ny beton i bund, sider og top.

 

 

 

3. Samme brønd, færdigt efter vi har renoveret og coatet den.

Fra temmelig syg- til næsten ny:

 

 

Vi arbejder med en række forskellige produkter, både cementbaserede samt polyuretanbaserede coatning, der dækker alle behov og styrker.

Cementbaseret coatning 

2-komponent, cementbaseret syrefast coating. Hurtig hærdende og tåler svære forhold af gasser og kemikalier.

polyuretanbaserede coatning

Den er IKKE cementbaseret. 3-komponent Dette gør at denne coatning yder en ekstrem stærk beskyttelse for, vand, olier, alle svære gasser og kemikalier.

Flexibel Coatning

Vise steder fx rundt om rør, er der behov for at opnå en coatning der er flexibel.