marts 8, 2018

Coatning af betonbrønde

Alle brønde i kloak systemet er udsat for svære kemiske processor og gasser der æder og tære betonen op i brøndene. Det er derfor vigtigt, at brøndene er modstandsdygtige over for de kemiske processer, de bliver udsat for. Ældre brønde er typisk af beton og har en begrænset levetid på ca. 50 år.  Du vil derfor opleve at dine brøndvægge og banketter føles som

gips og måske har opnåede revner og utætheder hvortil grundvandet kan trænge ind.  Hos Søren K Hansen a/s, kan vi via coatning forny og forlænge dine betonbrøndes levetid. Ved at coate dine brønde i kloak systemet kan de modstå svære kemiske processor og gasser der æder og tære betonen op i brøndene. Vi arbejder med en række forskellige produkter, der dækker alle behov og styrker.  

Fra temmelig syg- til næsten ny:

eksempel på en 2m bred pumpebrønd der er tæret op på få år. Nederst kan du se samme brønd efter vi har renoveret og coatet den: