marts 1, 2018

Reparation af banketter og brønde

Brøndene på din grund spiller en vigtig rolle. Ikke kun i kloak systemet men også for vores miljø og grundvand.

Det er vigtigt, at brøndene er modstandsdygtige over for de kemiske processer, de bliver udsat for. Vedligeholdelse af husets brønde er vigtig for at undgå vandskader og du har som husejer vedligeholdelsespligten af samtlige typer af brønde, lige fra nedløbsbrønde til pumpebrønde.

Vi anbefaler dig at du jævnligt tjekker dine brønde, hvordan de ser ud under dækslet. En beskadiget og utæt brønd kan resultere i massive skader – også på dit hus og byggeri.

Ældre brønde er typisk af beton og har en begrænset levetid på ca. 50 år. Betonen på disse brønde bliver ædt op af de stærke syreholdige gasser der befinder sig i kloak systemet. Du vil derfor opleve at dine brøndvægge og banketter føles som gips. Og der er stor risiko for revner, utætheder eller kollaps. Opstår der de mindste revner i brøndvæggene og banketterne, vil grundvandet straks begynde at trænge ind i brønden.

Mange tror at man ved en beskadiget brønd ikke kan repareres men skal graves ud og skiftes. Men hos Søren K Hansen A/S, kan vi uden udgravning reparere, genopbygge og coate din brønd og forlænge levetiden på din brønd.

En komplet renovering af brønd fra top til bund indeholder følgende opgaver:

– Banketstøbning/reparation til DS437

– Tætning af brønd

– Afrensning af brønd med højtryksrenser

– Opmuring af skader på brønden

– Overfladecoating af brønd og banket