marts 12, 2018

FibrWrap og Strømpeforing

Hos Søren K. Hansen a/s kan vi reparere både, brud, utætheder, revner, forskydninger på dine rør og stikledninger. – Og vi behøver slet ikke at grave ud til dine rør og stikledninger i dit kloak system.

FibrWrap

Ved skader på større ledninger og rør med større diameter, kan vi udbedre skader via FibrWrap.

FibrWrap er specielt konstruerede lag af FRP (carbonfibre og glasfibre). Ved at benytte FibrWrap kan vi både tætne, udbedre og reparere skader på dine rør og ledninger. Ved FibrWrap benyttes ikke kun til tætning af skader, men kan også tilføje nye styrker og egenskaber til de segmenter der bliver beklædt med FibrWrap.

Selvom FibrWrap påsættes indefra, vil den indre diameter af røret næsten forblive uændret pga. af den tynde konstruktion af FRP.

Med FibrWrap garantere Søren K Hansen a/s, lang holdbarhed indenfor strukturforstærkning samt beton og strukturreparationer af både kloak og rørledninger, bygninger, industri og broer.

Strømpeforing

Ved en typisk skade på rør og ledninger har vi dygtige samarbejdspartnere der gør at vi også kan tilbyde strømperenoveringer. Alt afhængig af hvilken type skade der er opstået på rørledninger, kan vi tilbyde strømperenoveringer via:

  • Strømpeføring, 
  • punktreparation
  • stikåbning / dimensionsskift