marts 8, 2018

Mekanisk kloakrens – Fræsning af aflejringer

Søren K. Hansen A/S har vi de rette midler til at sikre dig et velfungerende afløb.

Priser

Opstartgebyr ved hvert nyt mødested/adresse: Kr. 2.500,-
Hvis der er flere dages arbejde på samme adresse/boligblok pålægges kun 1 stk. opstartsgebyr.

Rens af ledning fra udgangspunkt til opgave slut. Pr. løbende meter + timepris ved beton, rødder m.v.: Kr. 180,-
Udgangspunkt kan være en brønd eller renselem. Opgave slut er f.eks. at der kun renses 1 meter efter den gren, der skal lukkes med en partlinier, eller ledningen ikke skal renses på de sidste 5 timer.

Ekstra arbejde for at kunne rense ledninger. Pr. time: Kr. 430,-
Det regnes som ekstra arbejde såfremt der skal bruges tid på at åbne brønde eller renselemme ud over det normale samt demontering af toiletter eller andet. Ved særligt svære aflejringer af f.eks. beton beregnes timepris.

Vilkår for priser
Ovenstående priser er eksklusiv moms. Arbejde udenfor normal arbejdstid pålægges aftentillæg. Ved kørsel udenfor Sjælland, Møn og Lolland/Falster pålægges der desuden kørsel, broafgift og evt. overnatning/udetillæg.


Om mekanisk kloakrens – fræsning af aflejringer

En rensning af kloakledning og forberedelse til f.eks. strømpeforing indeholder følgende opgaver:

– Gennemgang af TV-rapport samt tegninger. Tegninger og TV-rapport skal fremsendes før opgaven begyndes
– Spul af ledning samt film af ledning (uden rapportering)
– Rens af rørledning med specialværktøj
– Spul af ledning samt film af ren ledning (uden rapportering)