Januar 2020

Frederiksberg Alle – Regnvandsbassiner med injektion og lyncement For at kunne opfylde kravene om begrænset antal l/sek. til hovedkloakken ved kraftige regnskyld fra den nye forplads til Metro Stationen har Frederiksberg Kommune valgt at bruge to gamle beskyttelseskamre fra 1943 som forsinkelsesbassiner. Dem har vi tætnet med injektion og lyncement samt støbt dørhuller til.