marts 1, 2018

Reparation af banketter og brønde

Arbejdet kan udføres på flere måder – lige fra reparation af den mindste revne til en komplet top-til-bund-renovering. Det gælder også, hvor der er et aggressivt miljø.

Priser:

Coatning:
En komplet renovering af brønd fra top til bund indeholder følgende opgaver:

– Banketstøbning/reparation til DS437 (ved større tilslutninger aftales særskilt pris)
– Tætning af brønd
– Afrensning af brønd med højtryksrenser
– Opmuring af skader på brønden
– Overfladecoating af brønd og banket med cementbaseret produkt

Ø1000 og Ø1250 0-2 meters dybde: kr. 8.300,-

Pr. påbegyndt løbende meter efter 2 meter: kr. 2.200,-

Brøndbunde:

Reparation af brøndbund v. 1 stk. brønd: kr. 2.480,- plus kørsel
Reparation af brøndbund v. flere end 1 brønd: kr. 1.980,- plus kørsel

Reparation i henhold til DS437 v. 1 stk. brønd: kr. 3.600,- plus kørsel
Reparation i henhold til DS437 v. flere end 1 brønd: kr. 3.100,- plus kørsel

Vi vil naturligvis gerne give et særskilt tilbud ved renovering af et større antal brønde. Ved større tilslutninger aftales særskilt pris. Ved beskyttelse mod særligt aggressivt vand, kontakt os for yderligere info og pris.

Vilkår for priser
Ovenstående priser er eksklusiv moms. Arbejde udenfor normal arbejdstid pålægges aftentillæg. Ved kørsel uden for Sjælland, Møn og Lolland/Falster pålægges der endvidere ekstra kørsel, broafgift og evt. overnatning/udetillæg.


Reparation af banketter og brønde

Brøndene på din grund spiller en vigtig rolle. Ikke kun i kloaksystemet men også for vores miljø og grundvand.

Det er vigtigt, at brøndene er modstandsdygtige over for de kemiske processer, de bliver udsat for. Vedligeholdelse af husets brønde er vigtigt for at undgå vandskader, og du har som husejer vedligeholdelsespligten af samtlige typer af brønde, lige fra nedløbsbrønde til pumpebrønde.

Ældre brønde er typisk af beton og har en begrænset levetid på ca. 50 år. Betonen i disse brønde bliver ædt op af de stærke syreholdige gasser, der befinder sig i kloaksystemet. Du vil derfor opleve, at dine brøndvægge og banketter føles som gips, hvilket kan give revner, utætheder eller kollaps. Opstår der de mindste revner i brøndvæggene og banketterne, vil grundvandet straks begynde at trænge ind i brønden.

Mange tror fejlagtigt, at en beskadiget brønd altid skal graves ud og skiftes. Hos Søren K Hansen A/S, kan vi reparere, genopbygge og coate din brønd og forlænge levetiden.