CCP – ChemCorroProtect system

Har du tærede betonoverflader, vandindtrængning og lign. ?

Søren K Hansen A/S har opfundet en NY metode til at vandtætne og renovere tærede brønde, bygværker og kældre – og beskytte mod fremtidig nedbrydning.

Der er især fokus på kort monteringstid, meget høj grad af beskyttelse og mulighed for fleksibel udførelse i driftkritiske anlæg.

Pumpebrønde
Spulebrønde
Tanke
Bygværker

CHEMCORROPROTECT SYSTEM

Vi har 4 forskellige metoder med CCP