Brønd reparation

Trænger din brønd til en reparation ?

Brøndene på din private grund spiller en vigtig rolle. Ikke kun i kloaksystemet, men også for vores miljø, grundvand og rottebestand.
Spildevandsbrønde
Banketter

NÅR BETONEN ER SLIDT

Reparation af banketter og brønde
Ældre brønde er typisk af beton og har en begrænset levetid på 50 år. Med en brøndrenovering forlænger vi levetiden med ca. 15-20 år.

Betonen i brønde bliver udsat for normal slid af det vand der løber igennem. De steder betonen er revnet eller hullet kan rotterne gnave sig igennem, og lave reder i jorden udenfor brønden.

Brøndvæggen bliver ædt op af svovlsyre, der opstår når svovlbrinte frigives i spildevandet og møder ilten i brønden. Svovlsyren omdanner cementen i betonen til gips og kan efterlade en brøndvæg, så det kun er stenene der er tilbage.

Arbejdet kan udføres på flere måder –
lige fra reparation af små revner til komplet top-til-bund renovering.