Injektion og vandstop i beton

Indtrængende vand i konstruktioner kan stoppes

Søren K Hansen A/S har stor erfaring med en lang række af metoder, værktøjer og materialer til at fjerne indtrængende vand – også under vanskelige forhold.

INJEKTION OG SPECIALMØRTLER

Metoder der standser indtrængende vand

Rigtig mange bygværker, hvor der er stort vandtryk på ydersiden, er utætte hele tiden eller til stadighed, når der kommer store regnmængder.

Vi bruger flere forskellige metoder for at stoppe vandet fra at trænge igennem.

Stopmørtel

Stopmørtel er en hurtighærdende mørtel, der enten gnides direkte på betonen eller blandes op med lidt vand for at formes til det enkelte hul i betonen, hvor vandet kommer ind.

Injektion

Ved injektion af beton borer vi huller i betonen, for at ramme den revne hvor vandet kommer igennem, og pumper injektionsvæske under stort tryk ind i boringen.

Vand finder altid nye veje. Derfor skal processen gentages flere gange med et par dages mellemrum, for at få lukket konstruktionen helt tæt for indtrængende vand.