CCP – ChemCorroProtect system
MED VANDTÆTNING

LØSNING MED VANDTÆTNING

Stop af indtrængende vand i spildevandsbrønde, bygværk og kælder
Søren K Hansen A/S har stor erfaring med en lang række af metoder, værktøjer og materialer til at fjerne indtrængende vand. Alt lige fra den mindste indsivning i stenreder eller understøbninger, til at stoppe strømmende vand under tryk i fx meget dybe brønde.
Injektion
Injektion

Vi anvender ekstremt hurtigt hærdende specialmørtler og injektion af et bredt udvalg af anerkendte vandstoppende væsker – enkelvis eller kombineret.

Et eksempel på kombination kan være falsen mellem 2 brøndringe, hvor vand løber ind pga defekt pakning. Her kan vi vælge at udstøbe falsen med specialmørtel, og derefter eventuelt foretage trykinjektion med væske som skummer op og skaber en ny fleksibel tætning.

Indtrængende grundvand i spildevandsbrønde, bygværker og kældre koster hvert år store ressourcer ved belastning af afløbssystemerne, behandling på renseanlæggene og skader på bygninger.

SPECIALMØRTLER OG INJEKTION

Vi standser det indtrængende vand

Til den enkelte opgave anvender vi ekstremt hurtigt hærdende specialmørtler og injektion af et bredt udvalg af anerkendte vandstoppende væsker – enkelvis eller kombineret.

Vi har gennem årenes løb opbygget erfaringer der viser, at i langt de fleste tilfælde er det muligt at standse indtrængende vand – også under vanskelige forhold.

Specialmørtel

CHEMCORROPROTECT SYSTEM

Se 3 andre metoder
med CCP