CCP – CHEMCORROPROTECT SYSTEM
MED POLYURETHAN

LØSNING MED POLYURETHAN

Coating af emner belastet af svovlbrinte
Tæring af betonen i brønde og tanke, som følge af spildevand med indhold af svovlbrinte, er et stadigt større problem. Det kan medføre rotteproblemer og indsivende grundvand samt risiko for kollaps af konstruktionen.

Søren K Hansen A/S tilbyder overfladebehandling med påsprøjtning af Polyurethan som en effektiv løsning til at undgå tæring.

Vores 3-komponent Polyurethan er dampdiffusionsåben for at modvirke afskalning.

Derudover er Polyurethan modstandsdygtig overfor praktisk taget alle syrer og baser, da den dækker hele spektret fra PH 0 til 14, og er temperaturbestandig til mere end 120 grader Celcius.

Tæring af betonen i brønde og tanke, som følge af spildevand med indhold af svovlbrinte, er et stadigt større problem, der kan medføre rotteproblemer og indsivende grundvand samt risiko for kollaps.

TYPISK ARBEJDSGANG

Coating med Polyurethan
Afrensning
Afrensning af overfladen med sandblæsning eller UHP
Tætning
Tætning mod indtrængende vand med injektion og stopmørtel
Reparation
Evt. genopbygning med fiberforstærket sprøjtebeton
Udtørring
Komplet udtørring med varme og ventilation
Påføring
Coating med flydende Polyurethan
Hærdetid
Hærdetid på ca 12 timer inden ibrugtagning

CHEMCORROPROTECT SYSTEM

Se 3 andre metoder
med CCP