CCP – CHEMCORROPROTECT SYSTEM
MED PLAST

LØSNING MED PLASTPANELER

Renovering og beskyttelse
Tæring af betonen i brønde og tanke, som følge af syreangreb, er et stadigt større problem. Det kan vores nye system med plastpaneler forhindre.
  1. Første del i renoveringen er forberedelse af montage. Vi afrenser først overfladen og standser indtrængende vand, hvortil vi råder over en lang række af materialer og metoder til vandtætning.
  2. Derefter monteres plastpanelerne og hulrummet mellem plastpanelerne og betonvæggen udfyldes med kunststof eller forstærket betonmateriale.

Som ekstra sikkerhed under monteringen kan arbejdet umiddelbart afbrydes og senere genoptages ... Fx hvis vejrsituationen eller driftsproblemer gør det nødvendigt at tage brønden eller tanken i brug undervejs i processen.

FRIT VALG

Komplet bund-til-top eller del-renovering

Renovering med plastpaneler kan udføres komplet bund-til-top eller som del-renovering, hvor de mest udsatte og angrebne dele beskyttes.

Vi kommer med vores anbefalinger – du vælger selv !

CHEMCORROPROTECT SYSTEM

Se 3 andre metoder
med CCP