CCP – CHEMCORROPROTECT SYSTEM
MED PLAST

LØSNING MED PLASTPANELER

Renovering og beskyttelse
Vores system med plastpaneler til renovering af tærede betonoverflader, består i at overfladen beklædes med særligt udformede plastpaneler og efterfølgende udstøbes med kunststof eller specialbeton til en samlet enhed med den eksisterende konstruktion.
  1. Første del i renoveringen er forberedelse af montage. Vi afrenser først overfladen og standser indtrængende vand, hvortil vi råder over en lang række af materialer og metoder til vandtætning.
  2. Derefter monteres plastpanelerne og hulrummet mellem plastpanelerne og betonvæggen udfyldes med kunststof eller forstærket betonmateriale.
  3. Til sidst fuldsvejses sammenføjningerne, således at renoveringen bliver en samlet enhed med den eksisterende konstruktion.

Som ekstra sikkerhed under monteringen kan arbejdet umiddelbart afbrydes og senere genoptages ... Fx hvis vejrsituationen eller driftsproblemer gør det nødvendigt at tage brønden eller tanken i brug undervejs i processen.

FRIT VALG

Komplet bund-til-top eller del-renovering

Renovering med plastpaneler kan udføres komplet bund-til-top eller som del-renovering, hvor de mest udsatte og angrebne dele beskyttes.

Vi kommer med vores anbefalinger – du vælger selv !

Eksempel på del-renovering af brønd

CHEMCORROPROTECT SYSTEM

Se de 3 andre metoder
med CCP